بازدید کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان

بازدید: کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان وسیله نقلیه حادثه رانندگی جاده های سمنان پلیس راه سمنان

گت بلاگز اخبار اجتماعی ‌ اوضاع آب از آنچه گفته می‌شود، بسیار بدتر است/ کمتر از ۵۰ سال آینده آب تمام می‌شود ، کلانتری

رییس شرکت حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه اوضاع آب در کشور از آنچه گفته می‌شود، بسیار بدتر هست، اعلام کرد که کمتر از ۵۰ سال آینده دیگر آب تمام می‌شود.

‌ اوضاع آب از آنچه گفته می‌شود، بسیار بدتر است/ کمتر از ۵۰ سال آینده آب تمام می‌شود ، کلانتری

کلانتری : اوضاع آب از آنچه گفته می شود، بسیار بدتر است/کمتر از ۵۰ سال آینده آب تمام می شود

عبارات مهم : بازار

رییس شرکت حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه اوضاع آب در کشور از آنچه گفته می شود، بسیار بدتر هست، اعلام کرد که کمتر از ۵۰ سال آینده دیگر آب تمام می شود.

عیسی کلانتری (رییس شرکت حفاظت محیط زیست) در گفت وگو با ایلنا در تصویر العمل به بعضی اظهارنظرها مبنی بر اینکه نفت و آب در کشور عزیزمان ایران تا ۵۰ سال آینده تمام می شود، گفت: اوضاع آب کشور از آنچه که گفته می شود، بسیار بدتر است.

وی ادامه داد: با توجه به عوض کردن اقلیم و کم کردن بارش ها مطمئنا ما با پرسشها بسیاری مواجه خواهیم شد. براساس آمارها بارندگی در سال گذشته ۲۵ درصد کم کردن پیدا کرده است و به زیر ۲۰۰ میلیمتر مکعب رسیده است.

‌ اوضاع آب از آنچه گفته می‌شود، بسیار بدتر است/ کمتر از ۵۰ سال آینده آب تمام می‌شود ، کلانتری

معاون رییس جمهور و رییس شرکت حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود آب شدید در کشور خاطرنشان کرد: اگرچه میانگین بارش کم کردن پیدا کرده و با تغییرات اقلیم مواجه هستیم، ولی متاسفانه در برابر مصرف آب روز به روز زیاد می شود. آب مانند نفت نیست که با توجه به نیاز مصرف شود و به اندازه نیاز و فروش بازار برداشت شود.

وی ادامه داد: آب از حد نیاز ما کمتر هست، ولی نفت زیاد از حد نیاز ماست، اگر زیاد هم تولید شود، بازار از ما خریداری نمی کند، از همین رو برداشت و استخراج نفت براساس نیاز هست، آیا که نمی توانیم آن را بفروشیم و بازار خرید وجود ندارند.

رییس شرکت حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه اوضاع آب در کشور از آنچه گفته می‌شود، بسیار بدتر هست، اعلام کرد که کمتر از ۵۰ سال آینده دیگر آب تمام می‌شود.

کلانتری با بیان اینکه بازار تقاضای نفت میزان عرضه آن را به تعادل می رساند، گفت: متاسفانه در خصوص آب اینگونه نیست و هرچه داشته باشیم می خواهیم مصرف کنیم و نیاز ما زیاد از آبی است که وجود دارد.

وی تاکید کرد: من اعتقاد دارم دکتر کردوانی بسیار بسیار خوشبینانه راجع به اتمام آب تا ۵۰ سال آینده صحبت کرده است و ما خیلی سریعتر از این وقت با بی آبی مواجه می شویم.

‌ اوضاع آب از آنچه گفته می‌شود، بسیار بدتر است/ کمتر از ۵۰ سال آینده آب تمام می‌شود ، کلانتری

واژه های کلیدی: بازار | سال آینده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs