بازدید کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان

بازدید: کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان وسیله نقلیه حادثه رانندگی جاده های سمنان پلیس راه سمنان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی راه اندازی سایت کارانه کجا صادر شده است است؟ / آشنا به قالیباف

به گزارش جماران، «حسام الدین آشنا» اظهار کرد: مجوز راه اندازی سایت کارانه که سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی هست، کجا صادر شده است است؟

راه اندازی سایت کارانه کجا صادر شده است است؟ / آشنا به قالیباف

آشنا به قالیباف: راه اندازی سایت کارانه کجا صادر شده است است؟

عبارات مهم : سیستم

مشاور روحانی به راه اندازی سامانه کارانه به وسیله قالیباف تصویر العمل نشان داد.

به گزارش جماران، «حسام الدین آشنا» اظهار کرد: مجوز راه اندازی سایت کارانه که سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی هست، کجا صادر شده است است؟

راه اندازی سایت کارانه کجا صادر شده است است؟ / آشنا به قالیباف

وی گفت: سایت موسوم به کارانه یک سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی است و مجوز راه اندازی چنین سایتی کجا صادر شده است است؟

آشنا اعلام کرد: در صورتی که ایشان موفق به تصاحب مسئولیت ریاست جمهوری نشوند چه کسی مسئول سوء استفاده احتمالی از این داده هاست؟

به گزارش جماران، «حسام الدین آشنا» اظهار کرد: مجوز راه اندازی سایت کارانه که سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی هست، کجا صادر شده است است؟

واژه های کلیدی: سیستم | اندازی | قالیباف | اطلاعات | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs