بازدید کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان

بازدید: کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان وسیله نقلیه حادثه رانندگی جاده های سمنان پلیس راه سمنان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پشیمان‌ها از رای دادن به روحانی، می‌خواستند به رئیسی رای دهند؟

محمدجواد حق‌شناس گفت: یکی از رنج‌هایی که ما می‌بریم، این است که جریان رقیب قدر واکنش‌ها درست و دقیق و مناسب اصلاح‌طلبی را نمی‌فهمد و نمی‌داند و به نظر می‎رسد هم

پشیمان‌ها از رای دادن به روحانی، می‌خواستند به رئیسی رای دهند؟

پشیمان ها از رای دادن به روحانی، می درخواست کردند به رئیسی رای دهند؟

عبارات مهم : خشونت

محمدجواد حق شناس گفت: یکی از زحمت هایی که ما می بریم، این است که جریان رقیب قدر واکنش‌ها درست و دقیق و مناسب اصلاح طلبی را نمی فهمد و نمی داند و به نظر می‎رسد همچنان گوش و چشمش را بر واقعیت بسته اند.

نامه نیوز نوشت: محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی راجع به پشیمانی عده ای از رأی به روحانی گفت: عنوان اول یعنی کمپین پشیمانی نوعی تقابل با رأی مردم و امر انتخابات بود و بدون این که توضیح دهند، آلترناتیو رای ندادن به روحانی چه بود، این را القاء می کردند که از رای دادن به آقای روحانی پشیمانند. اگر شما می خواستید به آقای روحانی رأی ندهید، دو گزینه زیاد نداشتید. یا باید در انتخابات شرکت نمی کردید، یا این که به کاندید رقیب آقای روحانی رأی می دادید. پیشنهاد پشیمان ها چه بود؟ تحریم انتخابات یا رأی به آقای رئیسی؟ من فکر نمی کنم هیچ کس از کسانی که با رویکرد اصلاح طلبی به آقای روحانی رأی داده اند، آقای رئیسی را جایگزین می کردند! بعد اگر قرار بر گزینش دیگری بود، صندوق رأی را تحریم می کردند و این با مشی اصلاح طلبی هم خوانی ندارد.

اهم بیانات حق شناس به شرح زیر است:

پشیمان‌ها از رای دادن به روحانی، می‌خواستند به رئیسی رای دهند؟

* قطعا من از یک سلبریتی انتظار دارم که بتواند در سینما درست نقش ایفا کند، به تعهدش عمل کند، جامعه اش را فراموش نکند، به ارزش های موردنظر ملت؛ ارزش های ملی، اخلاقی، فرهنگی و دینی پایبند باشد. هیچ وقت انتظار نداریم که یک سلبریتی یا یک ورزشکار آشنا شده است که می تواند در به عنوان نمونه یک زمین فوتبال خوب توپ را به چرخ دربیاورد؛ کارکرد سیاسی داشته باشد. شما از یک استاد دانشگاه یا یک صورت آشنا شده است سیاسی یا حقوقی هم انتظار ندارید که بتواند در میدان ورزشی به عنوان نمونه زیر یک وزنه 200 کیلویی برود.

* ما باید از پوپولیسم پرهیز کنیم. ممکن است یک روز جریانی مثل آقای احمدی نژاد و یک روز جریان شبه روشنفکری بخواهد به پوپولیسم دامن بزند؛ فرقی نمی کند ما باید از جامعه مان مواظبت کنیم تا در دام پوپولیسم از هر نوع و صنفش نیفتد.

محمدجواد حق‌شناس گفت: یکی از رنج‌هایی که ما می‌بریم، این است که جریان رقیب قدر واکنش‌ها درست و دقیق و مناسب اصلاح‌طلبی را نمی‌فهمد و نمی‌داند و به نظر می‎رسد هم

*طبق آماری که اعلام شد، بیست و چند نفر در اعترضات دی ماه کشته شدند. پرسش این است که چه کسانی باید پاسخگوی این کشته ها و تلفات باشد؟جریان اصلاحات از یک سو خشونت را نفی کرد و از سوی دیگر حاکمیت را خطاب قرار می داد که مساله را مدیریت کنند. این رویکرد درستی بود و جریان اصلاح طلب قطعا نمی توانست در این ماجرا جامعه را به حال خود رها کند تا جوان های زیر 25 سال ( اکثر کسانی در خیابان بودند، جوان بودند) بیایند و درگیر شوند و بعد هم یک خشونتی غیرقابل کنترل سرمایه های اجتماعی، سرمایه های اقتصادی و زیرساخت ها را نشانه قرار دهد. اصلاح طلبان از طرفی به حکومت توصیه می کردند که باید صدای مردم را بشنود و پاسخ درستی به آن ها بدهد. به عبارتی ما در این میان هر دو طرف را مخاطب قرار دادیم و با عقلانیت و رفتارهایی که بتواند به اصلاح شرایط جامعه کمک کند، خواسته های خودمان از آن ها را درخواست و تنظیم کردیم. قطعا رویکرد اصلاح طلبانه این نبود که با بعضی از بلندگوهایی که در خارج از کشور بر طبل خشونت کور می کوبید و مردم به آتش زدن دعوت می کرد هم نوا شویم. با آن ها موافق نبودیم و مخالفت می کردیم. از سوی دیگر جهت کنترل این حوادث نیز رفتارهای خشونت آمیز حتی به وسیله نیروهای امنیتی و انتظامی را توصیه نمی کردیم و با آن نیز مقابله می کردیم. رویکرد قطعا قابل دفاع است.

* این بدنه رادیکالی که در خیابان بودند و دست به واکنش‌ها خشونت آمیز زدند، همان کسانی هستند که در بزنگاه های انتخابات سراغشان می رویم و رأی ارزش تعیین کننده هست. حالا اصلاح طلبان در جریان این رویکرد به قول شما قابل دفاع و درست از این بدنه فاصله گرفته اند؛ آیا مساله جریان اصلاح طلب را در انتخابات بعدی به چالش می کشد ؟

*قطعا جریان اصلاح طلب از ریزش رأی خودش خوشحال نخواهد بود، ولی مثل مخالفان جمهوری اسلامی هم نیست که جهت حفظ رأی خودش حتی از کارها اشتباه بدنه خود دفاع کند. جریان اصلاح طلبی حتی اگر مخالفتش موجب ریزش هم باشد، پای عملکرد نادرست بخشی از بدنه اش مهر تایید نمی زند. این توصیه را نیز در نظر داشته باشید که ما زمانی قادریم به سمت اصلاح برویم که اگر در بین طیف خودمان هم اشکالی وجود داشت، آن را نقد کنیم. هم آنطور که اگر طیف برابر و جریان برابر هم اشتباه کرد، باید آن را نقد کنیم.

پشیمان‌ها از رای دادن به روحانی، می‌خواستند به رئیسی رای دهند؟

*یکی از زحمت هایی که ما می بریم، این است که جریان رقیب و حاکمیت قدر این واکنش‌ها درست و دقیق و مناسب اصلاح طلبی را نمی فهمد و نمی داند و همچنان گوش و چشمش را بر واقعیت بسته هست. اگر ما امروز می بینیم که این جامعه به این ناکارآمدی رسیده و دولت را مقصر می دانیم، نشانه ناکارآمدی مجلس هست. اگر ما یک مجلس نیرومند تر داشتیم، دولت به این اوضاع و شاید ناکارآمدی نمی رسید. اگر دولت ناکارآمد باشد، عواملش در سطح استان ها، استانداران، فرمانداران نیز ناکارآمد خواهند بود. اگر به سلسله مراتب موجود توجه کنیم، می بینیم که به هر حال یک نهادی مثل شورای نگهبانی با رویکرد نادرستش موجب شده است که یک مجلس ناکارآمد شکل بگیر.

*برای حرکت به سمت غلبه بر پرسشها نیازمند آخر نظارت استصوابی هستیم تا نیروهایی با فکر و رویکرد تازه در آن نهاد نظارتی جایگزین نیروهایی که درست فکر نمی کنند و متاسفانه درد امروز جامعه را درک نمی کنند، شوند. علی القاعده از آن جاست که باید اصلاحات شکل بگیرد و به نتیجه برسد.

محمدجواد حق‌شناس گفت: یکی از رنج‌هایی که ما می‌بریم، این است که جریان رقیب قدر واکنش‌ها درست و دقیق و مناسب اصلاح‌طلبی را نمی‌فهمد و نمی‌داند و به نظر می‎رسد هم

واژه های کلیدی: خشونت | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs