بازدید کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان

بازدید: کنترل برخورد اتوبوس استان سمنان وسیله نقلیه حادثه رانندگی جاده های سمنان پلیس راه سمنان

گت بلاگز اخبار پزشکی شدت «گُر» گرفتگی در زنان چاق زیاد است

تحقیق تازه نشان می دهد «گُر» گرفتگی و تعریق شبانه در طول یائسگی در زنان چاق شدیدتر است. 

شدت «گُر» گرفتگی در زنان چاق زیاد است

شدت «گُر» گرفتگی در زنان چاق زیاد است

عبارات مهم : شبانه

تحقیق تازه نشان می دهد «گُر» گرفتگی و تعریق شبانه در طول یائسگی در زنان چاق شدیدتر هست.

به گزارش مهر، «خوآن پینکرتون» سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این مطالعه از یافته های اولیه قبلی حمایت می کند که زنان دارای اضافه وزن در آستانه یائسگی، گُرگرفتگی های بیشتری را تجربه می کنند.»

شدت «گُر» گرفتگی در زنان چاق زیاد است

این مطالعه مشمول بر حدود ۷۵۰ زن برزیلی ۴۵ تا ۶۰ سال بود. یافته ها نشان داد زنان چاق دچار گُرگرفتگی های شدیدتری می شوند که با بعضی فعالیت هایشان تداخل پیدا کرده و برعملکرد کاری ارزش تاثیر می گذارد.

به گفته محققان، ارتباط بین چاقی و گُرگرفتگی و تعریق شبانه به این علت است که چربی بدن به عنوان عایق عمل می کند و گرما در بدن گیر می افتد.

تحقیق تازه نشان می دهد «گُر» گرفتگی و تعریق شبانه در طول یائسگی در زنان چاق شدیدتر است. 

محققان اذعان می کنند زنان چاق احتمالا زیاد دچار علائم دیگر نظیر درد مفاصل، درد عضلات و پرسشها ادراری می شوند.

محققان عنوان می کنند این یافته ها بر اهمیت شیوه کنترل وزن در بین زنان یائسه تاکید دارد.

واژه های کلیدی: شبانه | محققان | مطالعه | یائسگی در زنان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs